BRUDDSKADER

FRAKTURER


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde KorsHar du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden   Medisinske fagtermer   Flere førstehjelpstemaer

      Forrige tema: Brennmanet                          Neste tema: Brystsmerter      

Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!


Førstehjelp og internettsøk er selvsagt ikke erstatning for legehjelp!


Oppdatert 20.10.18

EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!