BARN OG SKADER

HVERDAGSSKADER OG ALVORLIGE ULYKKER


Lektor Kåre Nesheim

Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Ambulansepersonell i Helse Bergen
Foto på Foreldreutvalget for barnehager

Foto på Foreldreutvalget for barnehager