BARN OG ULYKKER

SYMPTOMER, FØRSTEHJELP, LEGEHJELP

FAREMOMENTER I HVERDAGEN


Lektor Kåre Nesheim

Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Ambulansepersonell i Helse Bergen