BARN OG ULYKKER

FAREMOMENTER
Lektor Kåre Nesheim
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Ambulansepersonell i Helse Bergen