BARN OG SKADER

HVERDAGSSKADER OG ALVORLIGE ULYKKER


Lektor Kåre Nesheim

Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Ambulansepersonell i Helse Bergen