LÅRHALSBRUDD

PERSONER MED BENSKJØRHET ER EKSTRA UTSATTLektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors