KVELNINGSFARE FOR BARN I LEIK OG HVERDAG

BLOKKERING AV LUFTVEIER   DRUKNING   ALLERGI   SNORER


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors