SKARPE OPPDRAG

ANGREP MED:  KNIV    ØKS    SKYTEVÅPEN

EGEN SIKKERHET    RING 1-1-2    TILTAK    FØRSTEHJELP


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors