ANGREP MED SKYTEVÅPEN

EGEN SIKKERHET OG FØRSTEHJELPSTILTAK


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors