DØDSBUDSKAP

NÅR NOEN DU ER GLAD I DØR


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Foto: Trond Sandnes på folkebladet.no

Hvem bringer dødsbudskap?Har du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden min   Medisinske fagtermer   Flere førstehjelpstemaer
Tilbakeblikk på 23 år som ambulansepersonell i RK og Helse Bergen

      Forrige tema: Dykkerskader                          Neste tema: Døv pasient      
 

Ved alvorlige kriser søk profesjonell hjelp, kontakt lege/helsevesenet!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på Internett!Oppdatert 16.05.23

Tilbake til toppen av siden!

EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!