BAKETRIE- OG VIRUSSMITTE

FOREBYGGENDE TILTAK OG LEGEHJELP

Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde KorsFoto Colourbox på abcnyheter.no

Den Norske Legeforening