FIKTIVT TERRORANSLAG I HANDLESENTER

MANGE KRITISK SKADET I BOMBEEKSPLOSJON

Lektor Kåre Nesheim 

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Liten fortapt, sjokkskadet og blødende gutt, offer i krigen i Syria


Praktiske tips for øvelsen