BRANNSKADER

FØRSTEHJELP    KOMPLIKASJONER    LEGEHJELP

Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde KorsFoto på hjem.no

Flere bilder på google.comNår sekundene teller må man handle raskt, effektivt og målrettet  Har du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden   Medisinske fagtermer   Flere førstehjelpstemaer
Tilbakeblikk på 23 år som ambulansepersonell i RK og Helse Bergen

      Forrige tema: Bombeeksplosjon                          Neste tema: Brennmanet      

Oppdatert 29.10.23

Tilbake til toppen av siden!


Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!


Førstehjelp og internettsøk er selvsagt ikke erstatning for legehjelp!Takk til Gisle Qvale
Anestesisykepleier ved Brannavsnittet, Haukeland Universitetssykehus
for gode tips og innspill i kurssammenheng og på e-post!


EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!