BRANNSKADER

FØRSTEHJELP    KOMPLIKASJONER    LEGEHJELP

Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors

Når sekundene teller må man handle raskt, effektivt og målrettet  Har du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden   Medisinske fagtermer  Førstehjelp er ferskvare   Flere førstehjelpstemaer

      Forrige tema: Blødninger                          Neste tema: Brennmanet      

Oppdatert 16.10.18


Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!


Førstehjelp og internettsøk er selvsagt ikke erstatning for legehjelp!Takk til Gisle Qvale
Anestesisykepleier ved Brannavsnittet, Haukeland Universitetssykehus
for gode tips og innspill i kurssammenheng og på e-post!


EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!