BRANNSKADER

FORBRENNINGS- OG SKÅLDINGSSKADER

SYMPTOMER    FØRSTEHJELP    KOMPLIKASJONER    LEGEHJELP


Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors

Når sekundene teller må man handle raskt, effektivt og målrettet  Har du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden   Medisinske fagtermer  Førstehjelp er ferskvare   Flere førstehjelpstemaer

     Forrige tema     Blødninger                          Neste tema    Brennmanet      


Oppdatert 17.11.17

Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!Har tilpasset siden litt bedre til nettbrett og smarttelefon
Best resultat får du på pcTakk til Gisle Qvale
Anestesisykepleier ved Brannavsnittet, Haukeland Universitetssykehus
for gode tips og innspill i kurssammenheng og på e-post!


EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!