BOMBEEKSPLOSJONER


ALVORLIGE SKADER PÅ FLERE VITALE ORGANSYSTEMER
Offer for krigen i Syria
Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde KorsHar du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden   Medisinske fagtermer  Førstehjelp er ferskvare   Flere førstehjelpstemaer


      Forrige tema    Migrene                          Neste tema    Dement pasient      


Oppdatert 17.11.17  

Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!


Blåskjellforgiftning   Flere førstehjelpstemaer!   Terroranslag i handlesenter


Har tilpasset siden litt bedre til nettbrett og smarttelefon
Best resultat får du på pc

EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!