Fagkommentarer og idébank til førstehjelpsscenariene
Samlet oversikt: Førstehjelpstemaer og førstehjelpsscenarier


      Forrige øvelse     Akutte førstehjelpsscenarier del 1    Neste øvelse   Akutte scenarier med fagkommentarer       Hjemmeside


   Ta gjerne kontakt   Oppdatert 15.11.17


   Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
   Stol ikke blindt på informasjon du finner på Internett!


   Førstehjelp er selvsagt ikke erstatning for legehjelp ved alvorlig sykdom og skade.

   Har tilpasset siden litt bedre til nettbrett og smarttelefon
   Best resultat får du på pcEN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

Klikk her for mer informasjon!