Har du spørsmål eller reaksjoner?

Førstehjelpskurs for Tertnes fotball damer: Akutt sykdom og hodeskader i fotball
Hovedsiden   Medisinske fagtermer   Flere førstehjelpstemaer

Tilbakeblikk på 23 år som ambulansepersonell i RK og Helse Bergen
      Forrige tema: Tråkke over                          Neste tema: Idrettsskader      Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!


Førstehjelp og internettsøk er selvsagt ikke erstatning for legehjelp!


Oppdatert 01.09.21

EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

For mer informasjon, klikk her!