FØRSTEHJELPSKURS I TERTNES FOTBALL DAMER

AKUTT SYKDOM OG HODESKADER I FOTBALLSAMMENHENG

Lektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Støtt Luftambulansen       
Lær førstehjelp, kanskje trenger noen du er glad i din hjelp!