FØRSTEHJELPSKURS FOR ELEVER VED ÅSANE VGS.

BRANNSKADER    BRUDDSKADER    BLØDNINGER    FORGIFTNINGER

LIVREDDENDE FØRSTEHJELP PÅ BABYERLektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Støtt Luftambulansen