FØRSTEHJELPSKURS FOR ELEVER VED LØNBORG VGS.

                     LÆR DEG Å REDDE LIV OG HJELPE SYKE OG SKADDELektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Støtt Luftambulansen