FØRSTEHJELPSKURS FOR ELEVER VED LØNBORG VGS.

REDDE LIV OG HJELPE SYKE OG SKADDELektor Kåre Nesheim

Ambulansepersonell i Helse Bergen
Førstehjelpsinstruktør i Røde Kors
Støtt Luftambulansen


Fagkommentarer og idébank til førstehjelpsscenariene
Samlet oversikt: Førstehjelpstemaer og førstehjelpsscenarier
Hyggelig faglig tilbakemelding til meg fra ambulansekollegaer

Hovedsiden min   150 førstehjelpstemaer og førstehjelpsscenarier   Ambulansebilder


Ta gjerne kontakt

Ambulanseoppdrag med og uten blålys


  Oppdatert 12.05.23Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på Internett!


Tilbake til toppen av siden!

Google-søk på alle internettsidene mine!
  EN VARM TAKK TIL MEDIA HAGEN

  Jeg vil rette en varm takk til Media Hagen for deres datatekniske innsats og hjelp til å videreføre
  mine førstehjelpsider på forstehjelp.net etter at Telenor la ned Min hjemmeside.

  Uten deres hjelp, hadde mine førstehjelpssider på nett blitt borte.

  Les mer om Media Hagen, som har spesialisert seg på nettsider, nettbutikk og applikasjoner.
  De er en liten IT-bedrift som utvikler nettsider og applikasjoner for små og store bedrifter.

  Klikk her!